Corona-Virus-Zahlen - Welt - Deutschland - Gelsenkirchen

Quelle: Welt + BRD John-Hopkins-U., GE MAGS NRW


Weltwelt 30.03.2020, 14.00 Uhr..................................735.560 Infizierte, 34.830 Tote

.
Deutschland 30.03.2020 14.00 Uhr...............................62.435 Infizierte, 541 Tote

.
Gelsenkirchen 30.03.2020 11.00 Uhr.....................................92 Infizierte, 0 Tote